Sommeridyll på midten av 50-tallet  
Foto: Fra familiealbum