Den 2 juni 1958 signerer lensmann Øistein Moen de viktige papirene på Sør-Varanger Politikammer.

 
Foto: